Konsalting usluge - kabelnet doo Novi Sad

Konsalting

Na osnovu iskustva i stručnosti zaposlenih, kao i izrađenih projekata i realizovanih objekata izgradnje telekomunikacionih i elektroenergetskih mreža, montaže unutrašnjih instalacija i sistema video nadzora, kompanija nudi usluge konsaltinga. Svojim korisnicima kompanija pruža pomoć u pribavljanju i izradi projektno-tehničke dokumentacije, izradi projekata i izvođenju radova.

Iskustvene i stručne smernice u vođenju investicije neophodan su segment, kako u fazi planiranja i pripreme, tako i same realizacije, a i kasnije analize realizovanih radova, troškova i utrošenog vremena.

Zatražite ponudu

Kontaktirajte nas