Projektovanje - KabelNet doo

Projektovanje

U okviru kompanije postoji projektni biro koji realizuje prekupljanje i izradu investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti telekomunikacija. Osim stručnih licenci zaposlenih za odgovornog projektanta telekomunikacionih sistema i mreže, kompanija poseduje i licencu P151E3 Ministarstva građevine Republike Srbije za projekatovanje objekata, mreža i sistema elektronskih komunikacija na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave.

Kompanija poseduje velik broj urađenih projekata bakarnih i optičkih pristupnih mreža, transportnih i FTTH (P2P, GPON) mreža.

Izvođenje radova - KabelNet doo

Izvođenje radova

Kompanija izvodi radove na izgradnji pristupnih i transportnih telekomunikacionih mreža, realizovanih bakarnim i optičkim kablovima, izgradnji pasivnih optičkih mreža (GPON), izgradnji kablovskih distributivnih sistema. Za izvođenje navedenih radova poseduje kompletnu mehanizaciju – građevinske mašine i adekvatan vozni park, a takođe i savremenu opremu i merne instrumente za radove sa bakarnim i optičkim kablovima, uključujući i optičke mikro kablove.

Osim stučnih licenci zaposlenih, kompanija poseduje i licencu I150E3 Ministarstva građevine Republike Srbije za izvođenje radova na objektima, mrežama i sistemima elektronskih komunikacija koji su međunarodnog i magistralnog značaja.Kompanija izvodi radove na izgradnji pristupnih i transportnih telekomunikacionih mreža, realizovanih bakarnim i optičkim kablovima, izgradnji pasivnih optičkih mreža (GPON), izgradnji kablovskih distributivnih sistema. Za izvođenje navedenih radova poseduje kompletnu mehanizaciju – građevinske mašine i adekvatan vozni park, a takođe i savremenu opremu i merne instrumente za radove sa bakarnim i optičkim kablovima, uključujući i optičke mikro kablove.
Osim stučnih licenci zaposlenih, kompanija poseduje i licencu I150E3 Ministarstva građevine Republike Srbije za izvođenje radova na objektima, mrežama i sistemima elektronskih komunikacija koji su međunarodnog i magistralnog značaja.

Projektantski i izvođački nadzor - KabelNet doo

Projektantski i izvođački nadzor

Kompanija nudi usluge projektantsko-izvođačkog nadzora u oblasti izgradnje telekomunikacionih mreža. Stučnost i iskustvo nadzora direktno utiče na kvalitet izvedenih radova, troškove pri izgradnji i utrošeno vreme za izvođenje radova.

Tehnički prijem objekata - KabelNet doo

Tehnički prijem objekata

Na osnovu stručnosti zaposlenih i posedovanja odgovarajućih licenci iz oblasti telekomunikacija, za odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova, kompanija učestvuje u tehničkim prijemima objekata za deo telekomunikacionih sistema. Tehnički prijem objekata podrazumeva proveru potpunosti tehničke i druge dokumentacije za izgradnju odnosno izvođenje radova, kao i pregled izvedenih radova i usklađenost sa projektno-tehničkom dokumentacijom.

Zatražite ponudu

Kontaktirajte nas